Cene lektoriranj dokumentov

Cene lektoriranj so v veliki meri odvisne od tega za kakšen dokument gre in v katerem jeziku je bil dokument napisan. Če je npr. besedilo napisano v tujem jeziku, npr. angleščini potem so cene lektoriranj takšnega dokumenta lahko precej višje v primerjavi z lektoriranjem slovenskega dokumenta. Cena lektoriranja v danem jeziku pa je lahko tudi višja če gre za posebno zahteven dokument. V splošnem velja da cene lektoriranj na stran lahko segajo od okoli 1 EUR pa tudi vse do okoli 10 EUR, preračunano za stran dokumenta.

avgust 13, 2009 at 6:47 popoldan 1 komentar

Jeziki v Evropi

Eden izmed razlogov, da v Evropski Uniji obstaja veliko povpraševanje po prevajanju je dejstvo, da v Evropski Uniji obstaja 23 uradnih jezikov. Evropska Unija sicer šteje 27 držav članic. To večjezikovnost Evropska Unija uporablja tako v upravi kot v zakonodaji. Evropska Unija je tako kar dober delodajalec za prevajalce, saj kot že zgoraj omenjeno, potrebuje veliko prevajalcev, po drugi strani, pa je tudi delovno mesto v tem času krize relativno zanesljivo in tudi plače so lahko relativno visoke, zlasti velja to če prevajalci prihajajo iz držav članic EU, kjer povprečni nivo plač ni visok glede na povprečje Evropske Unije.

maj 12, 2009 at 4:19 popoldan Komentiraj

Spoznavanje področij pri lektoriranju

Ena izmed prednost če se ukvarjate z lektoriranjem je gotovo to, da spoznate marsikaj zanimivega, česar sicer ne bi. Sicer ni prava primerjava, ampak predstavljajte si, da bi bil vaš poklic bil, da 8 ur na dan berete novice, knjige, priročnike, navodila,… 8 ur na dan, skoraj 250 dni v letu, to je veliko časa, da prebereta marsikaj ne samo zanimivega, temveč tudi koristnega. Pogosto lahko pri tem naletite tudi na stvari, ki jih lahko potem uporabite v svojem lastnem življenju. In kar je najbolj pozitivno pri tem, je da ste bili za vse to še plačani (plačilo lektoriranja). Seveda je s tega vidika koristno da lektorirate karseda različna področja in ne npr. samo ozko usmerjene dokumente.

marec 11, 2009 at 6:59 popoldan Komentiraj

Lektoriranje prevodov

Prevajanje tekstov je pogosto zahtevno, še zlasti če gre za besedila iz katerega naslednjih področij: finance (npr. letna poročila), prava (npr. pogodbe), medicine (npr. recepti za zdravila), tehnična navodila oziroma priročniki. V takšnim primerih je pravilnost vsake besede še dodatno pomembna in takrat je smiselno, da prevod skušate izboljšati še z lektoriranjem besedila. Lektorski pregled lahko tudi sicer, v primerih enostavnejših besedil, pomembno izboljša kakovost prevoda.

november 9, 2008 at 11:42 popoldan Komentiraj

Pripomoček za lektoriranje

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani ponuja široko zbirko slovarjev in drugih virov, ki so lahko koristni za lektoriranje. Tako so na voljo slovarji za najpomembnejše jezike – angleščina, francoščina, nemščina,…. Do slovarjev je dostop možen tako iz Univerze v Ljubljani kot tudi preko spleta.

Več informacij o slovarjih najdete na spletni strani:www.ctk.uni-lj.si/Slovarji/

julij 20, 2008 at 7:48 popoldan Komentiraj

Lektoriranje diplomskih nalog

Ena izmed nalog, s katerimi se soočajo študenti, ki končujejo diplomske naloge oziroma diplomanti na magistrskem študiju je izdelava naloge v končni, lektorirani obliki. Lektoriranje diplomskih nalog je tako eno izmed številnih vrst lektoriranja, s katerimi se soočijo lektorji. Pri lektoriranju diplomskih nalog je koristno, da lektor pozna področje, s katerim se ukvarja diploma, zlasti če gre za strokovno ožje usmerjeno tematiko. Največ težav ponavadi povzročajo diplome s področja financ, medicine, tehnike. Pri tem si lektor pogosto lahko pomaga ne le z ustreznimi strokovnimi slovarji, temveč tudi z spletom, kjer lahko preko iskalnikov pogosto najde pojasnila zapletenejših tematik.

marec 16, 2008 at 1:16 dop 1 komentar

Inštrukcije jezikov

Z vse večjo globalizacijo tudi slovenskih podjetij je pomen obvladanja čimveč jezikov porasel. Inštrukcije jezikov so tako v današnjem času  še vedno povpraševane.  Največ povpraševanja so po pričakovanju deležne inštrukcije angleščine, kar odraža dejstvo angleščine kot glavnega svetovnega jezika. Glede na našo sosedstvo in zgodovino so zanimive tudi inštrukcije nemškega jezika, medtem ko je po ostalih jezikih manj povpraševanja. Med to skupino jezikov morda nekoliko izstopajo še inštrukcije romanskih jezikov, med katerimi sta najbolj zanimivi francoščina in italijanščina.

december 11, 2007 at 4:41 popoldan 1 komentar

Starejše objave


Kategorije